Gegevensbescherming

MediaSupply is een databank van de pro Foto Werbeagentur GmbH (hierna: “MediaSupply”)

Versie: november 2022

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is pro Foto Werbeagentur GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 97080 Würzburg, Duitsland.

2. Doel, looptijd en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt evt. plaats op basis van een toestemming (art. 6 lid 1, zin 1, punt a) van de AVG). Als u uw persoonsgegevens bij een contactopname met ons per e-mail doorgeeft, verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van de verwerking van uw vragen, om met u contact op te nemen en evt. voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, dan wel voor de uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1, zin 1, punt b) van de AVG). Indien nodig verwerken wij uw gegevens verdergaand dan op basis van de uitvoering van de overeenkomst, en wel ter behartiging van de volgende gerechtvaardigde belangen van ons of derden: controle en optimalisering van procedures voor behoefteanalyse en direct marketing, reclame of markt- en opinieonderzoek, mits u het gebruik van uw gegevens niet heeft geweigerd, het indienen van rechtsvorderingen en verweer bij juridische geschillen, de waarborging van de IT-veiligheid en de IT-operationaliteit, ter waarborging van de werking van onze internetpagina’s, ten behoeve van het gebruik van onze social media-functies en maatregelen gericht op management en doorontwikkeling van diensten en producten (art. 6 lid 1, zin 1, punt f) van de AVG). Verder zijn wij gebonden aan verschillende opslag- en documentatieplichten en kunnen bovendien wettelijk worden verplicht tot de doorgifte van persoonsgegevens aan overheidsinstanties (art. 6 lid 1, zin 1, punt c) van de AVG). Een doorgifte van gegevens naar derde landen (landen buiten de EU en de Europese Economische Ruimte – EER) vindt alleen plaats als dit voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten noodzakelijk of wettelijk vereist is of u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Over details wordt u apart geïnformeerd, voor zover dit wettelijk verplicht is.

3. Verarbeitung von Nutzungsdaten

3.1 Logfiles 

Bij het bezoek aan de internetpagina’s van MediaSupply worden de volgende gegevens automatisch door de webserver geregistreerd: 

  • IP-adres van de computer van waaraf de pagina wordt opgevraagd plaatsvindt; 
  • datum en tijd van het bezoek; 
  • door de opvragende computer gewenste toegangsmethode/functie;
  • door de opvragende computer doorgegeven invoergegevens (bijv. bestandsnaam);
  • toegangsstatus van de webserver (bestand verzonden; bestand niet gevonden; commando niet uitgevoerd enz.);
  • naam van het opgevraagde bestand; en
  • URL van waaraf het bestand is opgevraagd/de gewenste functie werd geactiveerd.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de identificatie en opsporing van niet-toegestane toegang tot de webserver en overige strafbare feiten. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1, zin 1, punt f) van de AVG. Onze gerechtvaardigde belangen zijn de waarborging van de IT-veiligheid en de waarborging van de operationaliteit van onze internetpagina’s. De ontvanger van de gegevens is onze opdrachtverwerker, Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (WordPress), die ons een content managementsysteem ter beschikking stelt.

3.2 Cookies

Deze website van pro Foto Werbeagentur GmbH maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functies hieronder worden toegelicht:

  • technisch noodzakelijk cookies/soortgelijke technologieën en
  • marketingcookies/soortgelijke technologieën

Cookies zijn tekstbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen en informatie over het gebruik van onze website bevatten. Op onze website worden de volgende cookies/soortgelijke technologieën gebruikt.

Technisch noodzakelijk cookies/soortgelijke technologieën

Naam van het cookie/de soortgelijke technologie

Doel

Rechtsgrond

Ontvanger

Opslagduur

WPML

wp-wpml_current_language

WPML is een meertalig systeem voor WordPress-websites De cookies slaan de taal van de gebruiker op en kunnen de gebruiker naar de versie van de website doorsturen die overeenkomst met de taal van de browser van de gebruiker.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

MediaSupply, Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (WordPress)

1 dag

wp-wpml_current_admin_language_*

WPML is een meertalig systeem voor WordPress-websites De cookies slaan de taal van de gebruiker op en kunnen de gebruiker naar de versie van de website doorsturen die overeenkomst met de taal van de browser van de gebruiker.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

MediaSupply, Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (WordPress)

Onbeperkt

_icl_visitor_lang_js

WPML is een meertalig systeem voor WordPress-websites De cookies slaan de taal van de gebruiker op en kunnen de gebruiker naar de versie van de website doorsturen die overeenkomst met de taal van de browser van de gebruiker.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

MediaSupply, Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (WordPress)

Sessie

wpml_browser_redirect_test

WPML is een meertalig systeem voor WordPress-websites De cookies slaan de taal van de gebruiker op en kunnen de gebruiker naar de versie van de website doorsturen die overeenkomst met de taal van de browser van de gebruiker.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

MediaSupply, Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (WordPress)

Sessie

Elementor

elementor

Elementor is de naam van de software waarmee de vormgeving van deze website is opgemaakt. Cookies worden ingezet ten behoeve van de registratie van het aantal paginabezoeken en actieve sessies van de gebruiker. De verzamelde gegevens worden niet gebruik voor analysedoeleinden maar uitsluitend om te garanderen dat bij meerdere sessies de verborgen elementen niet alsnog worden weergegeven.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

MediaSupply, Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (WordPress)

Onbeperkt

elementor

     

Sessie

Real Cookie Banner

real_cookie_ banner*

Real Cookie Banner vraagt de websitebezoekers om toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van persoonsgegevens. In het kader daarvan krijgt elke websitebezoeker een UUID (pseudonieme identificatie van de gebruiker) toegewezen, die tot het vervallen van het cookie geldig is ten behoeve van het opslaan van de toestemming.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

MediaSupply, Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (WordPress)

1 dag

real_cookie_ banner*-tcf

Real Cookie Banner vraagt de websitebezoekers om toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van persoonsgegevens. In het kader daarvan krijgt elke websitebezoeker een UUID (pseudonieme identificatie van de gebruiker) toegewezen, die tot het vervallen van het cookie geldig is ten behoeve van het opslaan van de toestemming.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

 

Onbeperkt

real_cookie_ banner-test

Real Cookie Banner vraagt de websitebezoekers om toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van persoonsgegevens. In het kader daarvan krijgt elke websitebezoeker een UUID (pseudonieme identificatie van de gebruiker) toegewezen, die tot het vervallen van het cookie geldig is ten behoeve van het opslaan van de toestemming.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

 

Sessie

Google

NID (Google reCAPTCHA)

Google ReCAPTCHA is een oplossing voor het herkennen van bots, bijv. bij de invoer van gegevens op online formulieren en het voorkomen van spam. De cookies zijn bedoeld om de gebruiker op basis van de bij Google bekende gegevens over de gebruiker te identificeren en de kwaadwilligheid van de gebruiker te bepalen. Deze verzamelde gegevens kunnen aan gegevens van gebruikers worden gekoppeld die zich bij hun Google-accounts op google.com of een gelokaliseerde versie van Google hebben aangemeld.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

Google Ireland Limited

1 maand

rc::a (Google reCAPTCHA)

Google ReCAPTCHA is een oplossing voor het herkennen van bots, bijv. bij de invoer van gegevens op online formulieren en het voorkomen van spam. De cookies zijn bedoeld om de gebruiker op basis van de bij Google bekende gegevens over de gebruiker te identificeren en de kwaadwilligheid van de gebruiker te bepalen. Deze verzamelde gegevens kunnen aan gegevens van gebruikers worden gekoppeld die zich bij hun Google-accounts op google.com of een gelokaliseerde versie van Google hebben aangemeld.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

Google Ireland Limited

Onbeperkt

rc::b (Google reCAPTCHA)

Google ReCAPTCHA is een oplossing voor het herkennen van bots, bijv. bij de invoer van gegevens op online formulieren en het voorkomen van spam. De cookies zijn bedoeld om de gebruiker op basis van de bij Google bekende gegevens over de gebruiker te identificeren en de kwaadwilligheid van de gebruiker te bepalen. Deze verzamelde gegevens kunnen aan gegevens van gebruikers worden gekoppeld die zich bij hun Google-accounts op google.com of een gelokaliseerde versie van Google hebben aangemeld.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

Google Ireland Limited

Onbeperkt

rc::c (Google reCAPTCHA)

Google ReCAPTCHA is een oplossing voor het herkennen van bots, bijv. bij de invoer van gegevens op online formulieren en het voorkomen van spam. De cookies zijn bedoeld om de gebruiker op basis van de bij Google bekende gegevens over de gebruiker te identificeren en de kwaadwilligheid van de gebruiker te bepalen. Deze verzamelde gegevens kunnen aan gegevens van gebruikers worden gekoppeld die zich bij hun Google-accounts op google.com of een gelokaliseerde versie van Google hebben aangemeld.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

Google Ireland Limited

Onbeperkt

SIDCC (Google reCAPTCHA)

Google ReCAPTCHA is een oplossing voor het herkennen van bots, bijv. bij de invoer van gegevens op online formulieren en het voorkomen van spam. De cookies zijn bedoeld om de gebruiker op basis van de bij Google bekende gegevens over de gebruiker te identificeren en de kwaadwilligheid van de gebruiker te bepalen. Deze verzamelde gegevens kunnen aan gegevens van gebruikers worden gekoppeld die zich bij hun Google-accounts op google.com of een gelokaliseerde versie van Google hebben aangemeld.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

Google Ireland Limited

1 jaar

__Secure-3PAPISID (Google reCAPTCHA)

Google ReCAPTCHA is een oplossing voor het herkennen van bots, bijv. bij de invoer van gegevens op online formulieren en het voorkomen van spam. De cookies zijn bedoeld om de gebruiker op basis van de bij Google bekende gegevens over de gebruiker te identificeren en de kwaadwilligheid van de gebruiker te bepalen. Deze verzamelde gegevens kunnen aan gegevens van gebruikers worden gekoppeld die zich bij hun Google-accounts op google.com of een gelokaliseerde versie van Google hebben aangemeld.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

Google Ireland Limited

2 jaren

SSID (Google reCAPTCHA)

Google ReCAPTCHA is een oplossing voor het herkennen van bots, bijv. bij de invoer van gegevens op online formulieren en het voorkomen van spam. De cookies zijn bedoeld om de gebruiker op basis van de bij Google bekende gegevens over de gebruiker te identificeren en de kwaadwilligheid van de gebruiker te bepalen. Deze verzamelde gegevens kunnen aan gegevens van gebruikers worden gekoppeld die zich bij hun Google-accounts op google.com of een gelokaliseerde versie van Google hebben aangemeld.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

Google Ireland Limited

2 jaren

SAPISID (Google reCAPTCHA)

Google ReCAPTCHA is een oplossing voor het herkennen van bots, bijv. bij de invoer van gegevens op online formulieren en het voorkomen van spam. De cookies zijn bedoeld om de gebruiker op basis van de bij Google bekende gegevens over de gebruiker te identificeren en de kwaadwilligheid van de gebruiker te bepalen. Deze verzamelde gegevens kunnen aan gegevens van gebruikers worden gekoppeld die zich bij hun Google-accounts op google.com of een gelokaliseerde versie van Google hebben aangemeld.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

Google Ireland Limited

2 jaren

APISID (Google reCAPTCHA)

Google ReCAPTCHA is een oplossing voor het herkennen van bots, bijv. bij de invoer van gegevens op online formulieren en het voorkomen van spam. De cookies zijn bedoeld om de gebruiker op basis van de bij Google bekende gegevens over de gebruiker te identificeren en de kwaadwilligheid van de gebruiker te bepalen. Deze verzamelde gegevens kunnen aan gegevens van gebruikers worden gekoppeld die zich bij hun Google-accounts op google.com of een gelokaliseerde versie van Google hebben aangemeld.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

Google Ireland Limited

2 jaren

HSID (Google reCAPTCHA)

Google ReCAPTCHA is een oplossing voor het herkennen van bots, bijv. bij de invoer van gegevens op online formulieren en het voorkomen van spam. De cookies zijn bedoeld om de gebruiker op basis van de bij Google bekende gegevens over de gebruiker te identificeren en de kwaadwilligheid van de gebruiker te bepalen. Deze verzamelde gegevens kunnen aan gegevens van gebruikers worden gekoppeld die zich bij hun Google-accounts op google.com of een gelokaliseerde versie van Google hebben aangemeld.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

Google Ireland Limited

2 jaren

SID (Google reCAPTCHA)

Google ReCAPTCHA is een oplossing voor het herkennen van bots, bijv. bij de invoer van gegevens op online formulieren en het voorkomen van spam. De cookies zijn bedoeld om de gebruiker op basis van de bij Google bekende gegevens over de gebruiker te identificeren en de kwaadwilligheid van de gebruiker te bepalen. Deze verzamelde gegevens kunnen aan gegevens van gebruikers worden gekoppeld die zich bij hun Google-accounts op google.com of een gelokaliseerde versie van Google hebben aangemeld.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

Google Ireland Limited

2 jaren

__Secure-3PSID (Google reCAPTCHA)

Google ReCAPTCHA is een oplossing voor het herkennen van bots, bijv. bij de invoer van gegevens op online formulieren en het voorkomen van spam. De cookies zijn bedoeld om de gebruiker op basis van de bij Google bekende gegevens over de gebruiker te identificeren en de kwaadwilligheid van de gebruiker te bepalen. Deze verzamelde gegevens kunnen aan gegevens van gebruikers worden gekoppeld die zich bij hun Google-accounts op google.com of een gelokaliseerde versie van Google hebben aangemeld.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

Google Ireland Limited

2 jaren

SEARCH_SAMESITE (Google reCAPTCHA)

Google ReCAPTCHA is een oplossing voor het herkennen van bots, bijv. bij de invoer van gegevens op online formulieren en het voorkomen van spam. De cookies zijn bedoeld om de gebruiker op basis van de bij Google bekende gegevens over de gebruiker te identificeren en de kwaadwilligheid van de gebruiker te bepalen. Deze verzamelde gegevens kunnen aan gegevens van gebruikers worden gekoppeld die zich bij hun Google-accounts op google.com of een gelokaliseerde versie van Google hebben aangemeld.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

Google Ireland Limited

6 maanden

SID (Google reCAPTCHA)

Google ReCAPTCHA is een oplossing voor het herkennen van bots, bijv. bij de invoer van gegevens op online formulieren en het voorkomen van spam. De cookies zijn bedoeld om de gebruiker op basis van de bij Google bekende gegevens over de gebruiker te identificeren en de kwaadwilligheid van de gebruiker te bepalen. Deze verzamelde gegevens kunnen aan gegevens van gebruikers worden gekoppeld die zich bij hun Google-accounts op google.com of een gelokaliseerde versie van Google hebben aangemeld.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

Google Ireland Limited

18 jaren 

1P_JAR (Google reCAPTCHA)

Google ReCAPTCHA is een oplossing voor het herkennen van bots, bijv. bij de invoer van gegevens op online formulieren en het voorkomen van spam. De cookies zijn bedoeld om de gebruiker op basis van de bij Google bekende gegevens over de gebruiker te identificeren en de kwaadwilligheid van de gebruiker te bepalen. Deze verzamelde gegevens kunnen aan gegevens van gebruikers worden gekoppeld die zich bij hun Google-accounts op google.com of een gelokaliseerde versie van Google hebben aangemeld.

Art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG)

Google Ireland Limited

1 maand

Marketingcookies/soortgelijke technologieën

Naam van het cookie/de soortgelijke technologie

Doel

Rechtsgrond

Ontvanger

Opslagduur

___

____

____

____

___

3.3 Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken wij ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (hierna: “Google”). Deze functie is vooral bedoeld om te kunnen onderscheiden of een natuurlijke persoon gegevens heeft ingevoerd of dat er misbruik door machinale of geautomatiseerde verwerking heeft plaatsgevonden. De dienst bestaat uit de verwerking van het IP-adres, alle cookies die Google de afgelopen 6 maanden heeft geplaatst, de taalinstellingen van de browser, de plugin van de browser, de Javascripts, de bezoekduur op de website, de muis- of touchpadbewegingen en de cookie-ID, evenals evt. andere, door Google voor de reCAPTCHA-dienst benodigde gegevens. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1, zin 1, punt f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit de vaststelling van de individuele eigen verantwoordelijkheid op het internet en het voorkomen van misbruik en spam op onze website. In het kader van het gebruik van Google reCAPTCHA kan er ook een doorgifte van persoonsgegevens aan de servers van Google LLC in de VS plaatsvinden.

Voor zover persoonsgegevens aan servers van Google in de VS worden doorgegeven en daar worden opgeslagen en verder worden verwerkt, heeft Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland, met in de VS gevestigde Google-maatschappijen de door de EU-commissie besloten standaard-gegevensbeschermingsclausules afgesloten, die in individuele gevallen een doorgifte van persoonsgegevens naar de VS toestaan.

Aanvullende informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google kunt u bekijken onder https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

3.4 Contactformulier

Op de website van MediaSupply bevindt zich een contactformulier. De door u daar ingevoerde gegevens worden ten behoeve van de individuele communicatie met u opgeslagen en de gegevensverwerking kan met ons gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1, zin 1, punt f) van de AVG worden onderbouwd, omdat wij u een eenvoudige contactmogelijkheid willen bieden. Uw gegevens worden bovendien ten behoeve van de beantwoording van uw vraag en eventuele aanvullende vragen verwerkt. Voor zover u met ons contact opnemen om een offerte aan te vragen of een overeenkomst wilt sluiten, is de rechtsgrond van de gegevensverwerking art. 6 lid 1, zin 1, punt b) van de AVG.

3.5 Website-content management systeem

Voor de aantrekkelijke weergave van onze website maken wij gebruik van het content management systeem “WordPress” van onze opdrachtverwerker Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. De verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1, zin 1, punt f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang bestaat vooral uit het feit dat wij u een zo aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk website ter beschikking willen stellen. De ontvanger van de op deze manier verwerkte gegevens is Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. De op deze manier verwerkte persoonsgegevens worden zo lang verwerkt als nodig voor het volledig bereiken van het beoogde doel. 

3.6 Elementor

Wij maken gebruik van de software Elementor van de aanbieder Elementor Ltd., Tuval St 40, Ramat Gan, 5252247, Israel. Hiermee is de vormgeving van deze website opgemaakt. Cookies worden ingezet ten behoeve van de registratie van het aantal paginabezoeken en actieve sessies van de gebruiker. De verzamelde gegevens worden niet gebruik voor analysedoeleinden maar uitsluitend om te garanderen dat bij meerdere sessies de verborgen elementen niet alsnog worden weergegeven. Rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1, zin 1, punt f) van de AVG in combinatie met art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG), Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit het feit dat wij u een veilige website ter beschikking willen stellen die niet meerdere sessie tegelijk weergeeft. De ontvanger van de op deze manier verwerkte gegevens is Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. De op deze manier verwerkte persoonsgegevens worden zo lang verwerkt als nodig voor het volledig bereiken van het beoogde doel. 

3.7 Real Cookie Banner

Wij gebruiken de Cookie Banner van devowl.io GmbH, Tannet 12, 94539 Grafling, Duitsland (hierna: „Real Cookie Banner“). Real Cookie Banner vraagt de websitebezoekers om toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van persoonsgegevens. In het kader daarvan krijgt elke websitebezoeker een UUID (pseudonieme identificatie van de gebruiker) toegewezen, die tot het vervallen van het cookie geldig is ten behoeve van het opslaan van de toestemming. Er worden cookies gebruikt om te testen of er cookies kunnen worden geplaatst, om de verwijzing naar de gedocumenteerde toestemming op te slaan, om op te slaan voor welke diensten van welke dienstcategorieën de bezoeker toestemming heeft gegeven en, indien de toestemming volgens het Transparency & Consent Framework (TCF) moet worden verkregen, om de toestemmingen in TCF Partner, de doelen, bijzondere doelen, functies en bijzondere functies, op te slaan. In het kader van de bewijsplicht conform de AVG wordt de gevraagde toestemming in zijn geheel gedocumenteerd. Daartoe behoren, behalve de diensten en dienstcategorieën waarvoor de bezoeker toestemming heeft gegeven – en indien toestemming volgens de TCF wordt verkregen, voor welke TCF-partner, doelen en functies de bezoeker toestemming heeft gegeven – alle instellingen van de cookiebanner op het moment van toestemmingsverlening, evenals de technische omstandigheden (bijv. de omvang van het gezichtsveld bij de toestemming) en de gebruikersinteracties (bijv. klik op knoppen), die tot de toestemming hebben geleid. Om toestemming wordt per taal eenmaal gevraagd. Rechtsgrond voor de verwerking is enerzijds onze wettelijke verplichting en zijn anderzijds onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1, zin 1, punt c) en f) van de AVG in combinatie met art. 25 lid 2, punt 2, Duitse Telecomprivacywet (TTDSG). Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit het feit dat wij u een keuzemogelijkheid in die zin willen bieden dat u bepaalt welke cookies bij uw bezoek aan de website moeten worden geplaatst en welke niet. 

3.8 Emoji’s

Wij gebruiken ook een emojiset voor ons website-content management systeem. WordPress Emoji is een emojiset dat door wordpress.org wordt geladen. Er worden geen cookies in technische zin op de cliënt van de gebruiker geplaatst, maar er worden technische en persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de cliënt naar de server van de dienstenaanbieder overdragen om het gebruik van de dienst mogelijk te maken. Rechtsgrond is de door u verleende toestemming conform art. 6 lid 1, zin 1, punt a) van de AVG. De verwerking van de persoonsgegevens vindt zo lang plaats als dit voor het bereiken van het doel noodzakelijk is.

3.9 Google Fonts

Deze website maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland (hierna: “Google”) beschikbaar worden gesteld. Bij het oproepen van een website laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Daardoor wordt Google op de hoogte gesteld dat onze website via uw IP-adres is opgeroepen. Het gebruik van Google webfonts gebeurt in het belang van een consistente en aantrekkelijke weergave van onze website. Hierbij is sprake van een gerechtvaardigd belang zoals omschreven in art. 6 lid 1, zin 1, punt f) van de AVG. Wij maken gebruik van Google Fonts om onze gehele onlinediensten zo aantrekkelijk en consistent als mogelijk weer te kunnen geven.

Als uw browser webfonts niet ondersteunt, zal uw computer een standaard lettertype gebruiken.

Meer informatie over Google web fonts kunt u vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

4. Rechten van de gebruiker

4.1 Herroepen van de toestemming, bezwaar

Indien u MediaSupply in het kader van de gebruikmaking van diensten van MediaSupply toestemming hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, kunt u deze toestemming conform art. 7 lid 3 van de AVG op elk moment voor de toekomst herroepen. De herroeping kan per e-mail aan het adres datenschutz@mediasupply.eu of schriftelijk aan het onderstaande adres worden gericht. Het effect van de herroeping is beperkt tot de opslag en het gebruik van persoonsgegevens die niet reeds op grond van wettelijke toestemmingsregelingen ook zonder uw toestemming mogen worden opgeslagen en gebruikt. Een dergelijke herroeping heeft pas nadat u haar tegenover ons hebt uitgesproken invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens. Houdt u er in dat geval wel rekening mee dat eventueel een verwerking van de betrokken gegevens in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op de afweging van belangen, kunt u conform art. 21 van de AVG bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking met name niet vereist is om de overeenkomst met u uit te voeren. Wanneer dergelijk bezwaar wordt gemaakt, verzoeken wij om toe te lichten waarom wij uw persoonsgegevens niet op de door ons gebruikelijke wijze zouden mogen verwerken. Na ontvangst van een met redenen omkleed bezwaar, voeren wij een onderzoek uit en beëindigen de gegevensverwerking of passen deze aan of voeren onze zwaarwegende legitieme gronden aan om de verwerking voort te zetten. Als u gebruik maakt van uw recht op bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer door de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, tenzij er sprake is van zwaarwegende legitieme gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon, of de verwerking bedoeld is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Uiteraard kunt u op elk ogenblik bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. Uw bezwaar tegen gegevensverwerking voor reclamedoeleinden kunt u ons onder via de volgende contactgegevens melden: datenschutz@mediasupply.eu of onder onderstaand adres.

4.2 Uw overige rechten

Op verzoek geeft MediaSupply u conform art. 15 van de AVG op elk moment informatie over welke persoonsgegevens over u bij MediaSupply zijn opgeslagen. U heeft bovendien op elk moment de mogelijkheid om uw persoonsgegevens door MediaSupply conform art. 16 van de AVG te laten rectificeren, conform art. 17 van de AVG te laten wissen en de verwerking van uw gegevens conform art. 18 van de AVG te laten beperken. U heeft conform art. 20 van de AVG het recht om gegevens die wij op grond van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare, machineleesbare vorm te verkrijgen of aan derden over te dragen. Uw gegevens worden, indien u dat wenst, rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. Van wissing uitgezonderd zijn uitsluitend de gegevens die MediaSupply nodig heeft voor het uitvoeren van nog openstaande taken of voor het uitoefenen van rechten en vorderingen, alsmede gegevens die MediaSupply vanwege wettelijke bepalingen moet opslaan. Dergelijke gegevens worden echter geblokkeerd.

U heeft bovendien conform art. 77 van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming.

Wij helpen u graag verder.

Adres:
pro Foto Werbeagentur GmbH
Alfred-Nobel-Str. 6
97080 Würzburg
Duitsland
datenschutz@mediasupply.euWordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner