MediaSupply_img-01_1920x600

Polityka prywatności

MediaSupply to baza danych firmy pro Foto Werbeagentur GmbH („MediaSupply”).

Stan na: listopad 2022

1. Administrator danych

Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest pro Foto Werbeagentur GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 97080 Würzburg, Niemcy.

2. Cel, czas trwania i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a) RODO). Jeśli przekażą nam Państwo swoje dane osobowe kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przetworzenia Państwa zapytania, skontaktowania się z Państwem oraz, w razie potrzeby, w celu przeprowadzenia działań przedumownych lub w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO). W niezbędnym zakresie przetwarzamy Państwa dane poza rzeczywistą realizacją umowy, aby chronić następujące uzasadnione interesy nasze lub osób trzecich: Testowanie i optymalizacja procedur analizy popytu i bezpośredniego adresowania, reklamy lub badania rynku i opinii, o ile nie wyrazili Państwo sprzeciwu wobec wykorzystania Państwa danych, dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w przypadku sporów prawnych, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i operacji informatycznych w celu zagwarantowania funkcjonowania naszej obecności w Internecie, w celu wykorzystania funkcji mediów społecznościowych, jak również środki służące zarządzaniu przedsiębiorstwem i dalszemu rozwojowi usług i produktów (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO). Ponadto podlegamy różnym obowiązkom w zakresie przechowywania i dokumentowania, a także możemy być prawnie zobowiązani do ujawnienia danych osobowych organom władz (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) RODO). Dane są przekazywane do krajów trzecich (krajów spoza UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG) tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji umów zawartych z Państwem lub wymagane przez prawo lub jeśli udzielili nam Państwo na to zgody. O szczegółach poinformujemy Państwa oddzielnie, jeśli będzie to wymagane przez prawo.

3. Przetwarzanie danych dotyczących użytkowania

3.1 Pliki dziennika

Gdy wchodzą Państwo na stronę internetową MediaSupply, następujące informacje są automatycznie rejestrowane przez serwer internetowy: 

  • adres IP komputera wysyłającego zapytanie; 
  • data i godzina zapytania;
  • metoda dostępu/funkcja żądana przez komputer wysyłający zapytanie;
  • dane wejściowe (np. nazwa pliku) przesyłane przez komputer wysyłający zapytanie;
  • status dostępu do serwera internetowego (plik przesłany, plik nie znaleziony, polecenie niewykonane itp.);
  • nazwa żądanego pliku; oraz
  • adres URL, z którego zażądano pliku/zainicjowano żądaną funkcję.

Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu identyfikacji i śledzenia nieuprawnionego dostępu do serwera internetowego i innych przestępstw. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego oraz zapewnienie działania naszej strony internetowej. Odbiorcą danych jest nasza firma przetwarzająca zamówienia, Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (WordPress), która zapewnia nam system zarządzania treścią.

3.2 Pliki cookie

Niniejsza witryna internetowa pro Foto Werbeagentur GmbH wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcjonalność wyjaśniono poniżej:

  • Niezbędne technicznie pliki cookie / podobne technologie i
  • Marketingowe pliki cookie / podobne technologie

Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze przez przeglądarkę i zawierają informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej. Na naszej stronie internetowej stosowane są następujące pliki cookie / podobne technologie:

Niezbędne technicznie pliki cookie / podobne technologie

Nazwa pliku cookie / podobnej technologii

Cel

Podstawa prawna

Odbiorca

Czas przechowywania

WPML

wp-wpml_current_language

WPML to wielojęzyczny system dla witryn WordPress. Pliki cookie przechowują język użytkownika i mogą przekierować użytkownika do wersji strony internetowej odpowiadającej językowi przeglądarki użytkownika.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

MediaSupply, Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (WordPress)

1 dzień

wp-wpml_current_admin_language_*

WPML to wielojęzyczny system dla witryn WordPress. Pliki cookie przechowują język użytkownika i mogą przekierować użytkownika do wersji strony internetowej odpowiadającej językowi przeglądarki użytkownika.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

MediaSupply, Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (WordPress)

Nieograniczony

_icl_visitor_lang_js

WPML to wielojęzyczny system dla witryn WordPress. Pliki cookie przechowują język użytkownika i mogą przekierować użytkownika do wersji strony internetowej odpowiadającej językowi przeglądarki użytkownika.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

MediaSupply, Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (WordPress)

Sesja

wpml_browser_redirect_test

WPML to wielojęzyczny system dla witryn WordPress. Pliki cookie przechowują język użytkownika i mogą przekierować użytkownika do wersji strony internetowej odpowiadającej językowi przeglądarki użytkownika.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

MediaSupply, Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (WordPress)

Sesja

Elementor

elementor

Elementor to oprogramowanie używane do tworzenia układu tej witryny. Pliki cookie służą do przechowywania liczby odsłon i aktywnych sesji użytkownika. Zebrane dane nie są wykorzystywane do celów analitycznych, a jedynie do zapewnienia, że np. elementy, które są ukryte w wielu aktywnych sesjach, nie są ponownie wyświetlane.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

MediaSupply, Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (WordPress)

Nieograniczony

elementor

Elementor to oprogramowanie używane do tworzenia układu tej witryny. Pliki cookie służą do przechowywania liczby odsłon i aktywnych sesji użytkownika. Zebrane dane nie są wykorzystywane do celów analitycznych, a jedynie do zapewnienia, że np. elementy, które są ukryte w wielu aktywnych sesjach, nie są ponownie wyświetlane.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

MediaSupply, Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (WordPress)

Sesja

Real Cookie Banner

real_cookie_banner*

Real Cookie Banner prosi odwiedzających witrynę o zgodę na ustawienie plików cookie i przetwarzanie danych osobowych. W tym celu każdemu odwiedzającemu stronę internetową przypisywany jest UUID (pseudonimizowana identyfikacja użytkownika), który jest ważny do czasu wygaśnięcia pliku cookie służącego do przechowywania zgody.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

MediaSupply, Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (WordPress)

1 dzień

real_cookie_banner*-tcf

Real Cookie Banner prosi odwiedzających witrynę o zgodę na ustawienie plików cookie i przetwarzanie danych osobowych. W tym celu każdemu odwiedzającemu stronę internetową przypisywany jest UUID (pseudonimizowana identyfikacja użytkownika), który jest ważny do czasu wygaśnięcia pliku cookie służącego do przechowywania zgody.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

MediaSupply, Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (WordPress)

Nieograniczony

real_cookie_banner-test

Real Cookie Banner prosi odwiedzających witrynę o zgodę na ustawienie plików cookie i przetwarzanie danych osobowych. W tym celu każdemu odwiedzającemu stronę internetową przypisywany jest UUID (pseudonimizowana identyfikacja użytkownika), który jest ważny do czasu wygaśnięcia pliku cookie służącego do przechowywania zgody.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

MediaSupply, Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (WordPress)

Sesja

Google

NID (Google reCAPTCHA)

Google reCAPTCHA to rozwiązanie do wykrywania botów np. przy wprowadzaniu danych w formularzach internetowych oraz w celu zapobiegania spamowi. Pliki cookie służą do identyfikacji użytkownika w ramach znanych Google danych o użytkowniku i klasyfikacji złośliwości użytkownika. Te zagregowane dane mogą być powiązane z danymi użytkowników, którzy zalogowali się na swoje konta Google w witrynie google.com lub zlokalizowanej wersji Google.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

Google Ireland Limited

1 miesiąc

rc::a (Google reCAPTCHA)

Google reCAPTCHA to rozwiązanie do wykrywania botów np. przy wprowadzaniu danych w formularzach internetowych oraz w celu zapobiegania spamowi. Pliki cookie służą do identyfikacji użytkownika w ramach znanych Google danych o użytkowniku i klasyfikacji złośliwości użytkownika. Te zagregowane dane mogą być powiązane z danymi użytkowników, którzy zalogowali się na swoje konta Google w witrynie google.com lub zlokalizowanej wersji Google.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

Google Ireland Limited

Nieograniczony

rc::b (Google reCAPTCHA)

Google reCAPTCHA to rozwiązanie do wykrywania botów np. przy wprowadzaniu danych w formularzach internetowych oraz w celu zapobiegania spamowi. Pliki cookie służą do identyfikacji użytkownika w ramach znanych Google danych o użytkowniku i klasyfikacji złośliwości użytkownika. Te zagregowane dane mogą być powiązane z danymi użytkowników, którzy zalogowali się na swoje konta Google w witrynie google.com lub zlokalizowanej wersji Google.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

Google Ireland Limited

Nieograniczony

rc::c (Google reCAPTCHA)

Google reCAPTCHA to rozwiązanie do wykrywania botów np. przy wprowadzaniu danych w formularzach internetowych oraz w celu zapobiegania spamowi. Pliki cookie służą do identyfikacji użytkownika w ramach znanych Google danych o użytkowniku i klasyfikacji złośliwości użytkownika. Te zagregowane dane mogą być powiązane z danymi użytkowników, którzy zalogowali się na swoje konta Google w witrynie google.com lub zlokalizowanej wersji Google.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

Google Ireland Limited

Nieograniczony

SIDCC (Google reCAPTCHA)

Google reCAPTCHA to rozwiązanie do wykrywania botów np. przy wprowadzaniu danych w formularzach internetowych oraz w celu zapobiegania spamowi. Pliki cookie służą do identyfikacji użytkownika w ramach znanych Google danych o użytkowniku i klasyfikacji złośliwości użytkownika. Te zagregowane dane mogą być powiązane z danymi użytkowników, którzy zalogowali się na swoje konta Google w witrynie google.com lub zlokalizowanej wersji Google.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

Google Ireland Limited

1 rok

__Secure-3PAPISID (Google reCAPTCHA)

Google reCAPTCHA to rozwiązanie do wykrywania botów np. przy wprowadzaniu danych w formularzach internetowych oraz w celu zapobiegania spamowi. Pliki cookie służą do identyfikacji użytkownika w ramach znanych Google danych o użytkowniku i klasyfikacji złośliwości użytkownika. Te zagregowane dane mogą być powiązane z danymi użytkowników, którzy zalogowali się na swoje konta Google w witrynie google.com lub zlokalizowanej wersji Google.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

Google Ireland Limited

2 lata

SSID (Google reCAPTCHA)

Google reCAPTCHA to rozwiązanie do wykrywania botów np. przy wprowadzaniu danych w formularzach internetowych oraz w celu zapobiegania spamowi. Pliki cookie służą do identyfikacji użytkownika w ramach znanych Google danych o użytkowniku i klasyfikacji złośliwości użytkownika. Te zagregowane dane mogą być powiązane z danymi użytkowników, którzy zalogowali się na swoje konta Google w witrynie google.com lub zlokalizowanej wersji Google.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

Google Ireland Limited

2 lata

SAPISID (Google reCAPTCHA)

Google reCAPTCHA to rozwiązanie do wykrywania botów np. przy wprowadzaniu danych w formularzach internetowych oraz w celu zapobiegania spamowi. Pliki cookie służą do identyfikacji użytkownika w ramach znanych Google danych o użytkowniku i klasyfikacji złośliwości użytkownika. Te zagregowane dane mogą być powiązane z danymi użytkowników, którzy zalogowali się na swoje konta Google w witrynie google.com lub zlokalizowanej wersji Google.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

Google Ireland Limited

2 lata

APISID (Google reCAPTCHA)

Google reCAPTCHA to rozwiązanie do wykrywania botów np. przy wprowadzaniu danych w formularzach internetowych oraz w celu zapobiegania spamowi. Pliki cookie służą do identyfikacji użytkownika w ramach znanych Google danych o użytkowniku i klasyfikacji złośliwości użytkownika. Te zagregowane dane mogą być powiązane z danymi użytkowników, którzy zalogowali się na swoje konta Google w witrynie google.com lub zlokalizowanej wersji Google.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

Google Ireland Limited

2 lata

HSID (Google reCAPTCHA)

Google reCAPTCHA to rozwiązanie do wykrywania botów np. przy wprowadzaniu danych w formularzach internetowych oraz w celu zapobiegania spamowi. Pliki cookie służą do identyfikacji użytkownika w ramach znanych Google danych o użytkowniku i klasyfikacji złośliwości użytkownika. Te zagregowane dane mogą być powiązane z danymi użytkowników, którzy zalogowali się na swoje konta Google w witrynie google.com lub zlokalizowanej wersji Google.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

Google Ireland Limited

2 lata

SID (Google reCAPTCHA)

Google reCAPTCHA to rozwiązanie do wykrywania botów np. przy wprowadzaniu danych w formularzach internetowych oraz w celu zapobiegania spamowi. Pliki cookie służą do identyfikacji użytkownika w ramach znanych Google danych o użytkowniku i klasyfikacji złośliwości użytkownika. Te zagregowane dane mogą być powiązane z danymi użytkowników, którzy zalogowali się na swoje konta Google w witrynie google.com lub zlokalizowanej wersji Google.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

Google Ireland Limited

2 lata

__Secure-3PSID (Google reCAPTCHA)

Google reCAPTCHA to rozwiązanie do wykrywania botów np. przy wprowadzaniu danych w formularzach internetowych oraz w celu zapobiegania spamowi. Pliki cookie służą do identyfikacji użytkownika w ramach znanych Google danych o użytkowniku i klasyfikacji złośliwości użytkownika. Te zagregowane dane mogą być powiązane z danymi użytkowników, którzy zalogowali się na swoje konta Google w witrynie google.com lub zlokalizowanej wersji Google.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

Google Ireland Limited

2 lata

SEARCH_SAMESITE (Google reCAPTCHA)

Google reCAPTCHA to rozwiązanie do wykrywania botów np. przy wprowadzaniu danych w formularzach internetowych oraz w celu zapobiegania spamowi. Pliki cookie służą do identyfikacji użytkownika w ramach znanych Google danych o użytkowniku i klasyfikacji złośliwości użytkownika. Te zagregowane dane mogą być powiązane z danymi użytkowników, którzy zalogowali się na swoje konta Google w witrynie google.com lub zlokalizowanej wersji Google.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

Google Ireland Limited

6 miesięcy

CONSENT (Google reCAPTCHA)

Google reCAPTCHA to rozwiązanie do wykrywania botów np. przy wprowadzaniu danych w formularzach internetowych oraz w celu zapobiegania spamowi. Pliki cookie służą do identyfikacji użytkownika w ramach znanych Google danych o użytkowniku i klasyfikacji złośliwości użytkownika. Te zagregowane dane mogą być powiązane z danymi użytkowników, którzy zalogowali się na swoje konta Google w witrynie google.com lub zlokalizowanej wersji Google.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

Google Ireland Limited

18 lat

1P_JAR (Google reCAPTCHA)

Google reCAPTCHA to rozwiązanie do wykrywania botów np. przy wprowadzaniu danych w formularzach internetowych oraz w celu zapobiegania spamowi. Pliki cookie służą do identyfikacji użytkownika w ramach znanych Google danych o użytkowniku i klasyfikacji złośliwości użytkownika. Te zagregowane dane mogą być powiązane z danymi użytkowników, którzy zalogowali się na swoje konta Google w witrynie google.com lub zlokalizowanej wersji Google.

§ 25 ust. 2 nr 2 TTDSG

Google Ireland Limited

1 miesiąc

Marketingowe pliki cookie / podobne technologie

3.3 Google reCAPTCHA

Na tej stronie korzystamy również z funkcji reCAPTCHA firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Ta funkcja służy przede wszystkim do rozróżnienia, czy wpis jest dokonywany przez osobę fizyczną, czy też jest niewłaściwie wykorzystywany przez maszynowe i zautomatyzowane systemy przetwarzania danych. Usługa obejmuje przetwarzanie adresu IP, wszystkich plików cookie ustawionych przez Google w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ustawień języka przeglądarki, wtyczek przeglądarki, skryptów Java, czasu spędzonego na stronie internetowej, ruchów myszy lub panelu dotykowego oraz identyfikatora pliku cookie a także, w razie konieczności, wszelkich pozostałych danych wymaganych przez Google na potrzeby usługi reCAPTCHA. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na określeniu indywidualnej odpowiedzialności osobistej w Internecie i zapobieganiu niewłaściwemu użytkowaniu oraz spamu na naszej stronie internetowej. W ramach korzystania z Google reCAPTCHA dane osobowe mogą być również przesyłane na serwery Google LLC w USA.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przekazywane na serwery Google w USA i tam przechowywane oraz dalej przetwarzane, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia zawarła ze spółkami Google mającymi siedzibę w USA standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, które w indywidualnych przypadkach pozwalają na przekazywanie danych osobowych do USA.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityce prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

3.4 Formularz kontaktowy

Na stronie MediaSupply znajduje się formularz kontaktowy. Wprowadzone przez Państwa dane będą przechowywane w celu indywidualnej komunikacji z Państwem, a przetwarzanie danych jest uzasadnione naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO, ponieważ chcielibyśmy zaoferować Państwu łatwy sposób kontaktu z nami. Państwa dane będą również przetwarzane w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz ewentualne pytania uzupełniające. Jeżeli kontaktują się Państwu z nami w celu uzyskania oferty lub zawarcia umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO.

3.5 System zarządzania treścią strony internetowej

Do atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej wykorzystujemy system zarządzania treścią „Wordpress” naszej firmy przetwarzającej zamówienia Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega przede wszystkim na tym, aby móc udostępnić Państwu jak najbardziej atrakcyjną i łatwą w obsłudze stronę internetową. Odbiorcą danych przetwarzanych w tym zakresie jest Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. Dane osobowe przetwarzane w tym zakresie będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie to konieczne do pełnej realizacji celu.

3.6 Elementor

Korzystamy z oprogramowania Elementor firmy Elementor Ltd., Tuval St 40, Ramat Gan, 5252247, Izrael. Zostało ono wykorzystane do stworzenia układu strony. Pliki cookie służą do przechowywania liczby odsłon i aktywnych sesji użytkownika. Zebrane dane nie są wykorzystywane do celów analitycznych, a jedynie do zapewnienia, że np. elementy, które są ukryte w wielu aktywnych sesjach, nie są ponownie wyświetlane. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO w połączeniu z § 25 ust. 2 nr 2 TTDSG. Nasz uzasadniony interes polega na tym, że chcemy pokazać Państwu bezpieczną stronę internetową, która nie wyświetla wielu sesji jednocześnie. Odbiorcą danych przetwarzanych w tym zakresie jest Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. Dane osobowe przetwarzane w tym zakresie będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie to konieczne do pełnej realizacji celu.

3.7 Real Cookie Banner

Używamy banera plików cookie firmy devowl.io GmbH, Tannet 12, 94539 Grafling („Real Cookie Banner”). Real Cookie Banner prosi odwiedzających witrynę o zgodę na ustawienie plików cookie i przetwarzanie danych osobowych. W tym celu każdemu odwiedzającemu stronę internetową przypisywany jest UUID (pseudonimizowana identyfikacja użytkownika), który jest ważny do czasu wygaśnięcia pliku cookie służącego do przechowywania zgody. Pliki cookie służą do testowania, czy można ustawić pliki cookie, do przechowywania odniesienia do udokumentowanej zgody, do przechowywania informacji o tym, na które usługi z jakich grup usług odwiedzający wyraził zgodę, a także, jeżeli zgoda została uzyskana zgodnie z zasadami Transparency & Consent Framework (TCF), do przechowywania zgód dotyczących partnerów TCF, celów, celów specjalnych, funkcji i funkcji specjalnych. W ramach obowiązku ujawniania informacji zgodnie z RODO, udzielona zgoda jest w pełni udokumentowana. Obejmuje to, oprócz usług i grup usług, na które odwiedzający wyraził zgodę, a jeżeli zgoda została uzyskana zgodnie ze standardem TCF, na jakich partnerów TCF, cele i funkcje odwiedzający wyraził zgodę, wszystkie ustawienia banerów cookie w momencie wyrażenia zgody, jak również okoliczności techniczne (np. wielkość obszaru wyświetlania w momencie wyrażenia zgody) oraz interakcje użytkownika (np. kliknięcie na przyciski), które doprowadziły do wyrażenia zgody. Zgoda jest udzielana raz dla jednego języka. Podstawą prawną przetwarzania jest z jednej strony nasz obowiązek prawny, a z drugiej strony nasze prawnie uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) i f) RODO w połączeniu z § 25 ust. 2 nr 2 TTDSG. Naszym uzasadnionym interesem jest umożliwienie Państwu podjęcia decyzji, które pliki cookie powinny, a które nie powinny być ustawiane podczas odwiedzania strony internetowej.

3.8 Emotikonki

Używamy również zestawu emotikonek dla naszego systemu zarządzania treścią strony internetowej. WordPress Emoji to zestaw emotikonek wczytany ze strony wordpress.org. Na kliencie użytkownika nie są ustawiane żadne pliki cookie w sensie technicznym, ale dane techniczne i osobowe takie jak adres IP są przekazywane od klienta do serwera usługodawcy w celu umożliwienia korzystania z usługi. Podstawą prawną jest wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo jest to niezbędne do realizacji celu.

3.9 Google Fonts

Ta strona korzysta z tzw. czcionek internetowych do jednolitego wyświetlania czcionek, dostarczanych przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4. Irlandia („Google”). Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej, aby prawidłowo wyświetlać tekst i czcionki.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa została wywołana z Państwa adresu IP. Czcionki Google Fonts są używane w celu jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO. Korzystamy z Google Fonts, aby móc prezentować całą naszą usługę internetową w możliwie atrakcyjny i jednolity sposób.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, na Państwa komputerze zostanie użyta standardowa czcionka.

Więcej informacji o Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce Prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

4. Prawa użytkownika

4.1 Cofnięcie zgody, sprzeciw

O ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MediaSupply w ramach korzystania z usług MediaSupply, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Cofnięcie zgody można przesłać mailowo na adres datenschutz@mediasupply.eu lub pisemnie na poniższy adres. Skutki cofnięcia zgody ograniczają się do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, które nie mogą być już przechowywane i wykorzystywane bez Państwa zgody ze względu na zezwolenie prawne. Takie cofnięcie zgody wpływa na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych po wyrażeniu przez Państwa zgody. Należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być już możliwe przetwarzanie tych danych w przyszłości.

O ile przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na równowadze interesów, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO. Dzieje się tak w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne, w szczególności do wykonania umowy z Państwem. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu poprosimy Państwa o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych w dotychczasowy sposób. W przypadku Państwa uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy sytuację i albo wstrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie danych, albo przedstawimy Państwu nasze ważne uzasadnione podstawy, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie. Jeżeli skorzystają Państwo z prawa do sprzeciwu, administrator danych nie będzie już przetwarzał Państwa danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach reklamowych i analizy danych. Mogą Państwo poinformować nas o swoim sprzeciwie wobec przetwarzania danych do celów reklamowych, wysyłając maila na: datenschutz@mediasupply.eu lub pisząc na poniższy adres.

4.2 Pozostałe prawa użytkownika

Na żądanie MediaSupply w każdej chwili udzieli Państwu informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe są przechowywane w MediaSupply zgodnie z art. 15 ROD. Ponadto w każdej chwili mają Państwo możliwość żądania od MediaSupply poprawienia swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, usunięcia ich zgodnie z art. 17 RODO oraz ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO. Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej w formacie powszechnym, nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi danych, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe. Z usunięcia wyłączone są jedynie dane, których MediaSupply potrzebuje do realizacji zaległych zadań lub egzekwowania istniejących praw i roszczeń, a także dane, które MediaSupply musi zachować ze względu na wymogi prawne. Jednak takie dane zostaną zablokowane.

Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych zgodnie z art. 77 RODO.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc.

Adres:
pro Foto Werbeagentur GmbH
Alfred-Nobel-Str. 6
97080 Würzburg
Niemcy
datenschutz@mediasupply.eu

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner